Storbritannien og EU laver en udtrædelsesaftale.

Kilde: https://ec.europa.eu/

Overførsel af personoplysninger til Storbritannien:

Storbritannien og Kommissionen blev den 24. december 2020 enige om en aftale, der skal regulere forholdet mellem EU og Storbritannien fra den 1. januar 2021.

Der er Storbritannien fra den 1. januar 2021 at betragte som et tredjeland, hvorved overførsel af personoplysninger hertil skal ske jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 5 (artikel 44-50) via et overførselsgrundlag.

Hvilken betydning har det på mig som dataansvarlig:

Udtrædelsesaftalen sikre, at overførsler fra EU/EØS til Storbritannien kan fortsætte uændret fra den 1. januar 2021 og indtil udgangen af juni 2021.

Dette sikre at Dataansvarlige i EU/EØS i perioden fortsat kan overføre personoplysninger til Storbritannien uden at etablere et overførselsgrundlag.

Husk, at der fortsat kræves et behandlingsgrundlag og vores klare anbefaling er at overgangsperioden anvendes til at sikre overførselsgrundlag.

Uforpligtende samtale:

Kontakt os allerede i dag uforpligtende på 9310 2032 og hør hvad du som virksomhed, skal have styr på for, at undgå sanktioner og /eller bøder.

GDPR-Ansvarlig påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. GDPR-Ansvarligs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har GDPR-Ansvarligs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt denne gives.