Artikel 92 – Udøvelse af de delegerede beføjelser
Artikel 93 – Udvalgsprocedure