Fra tidligere at være en anbefaling at emails der kan indeholde fortrolige eller følsomme personoplysninger sendes krypteret, bliver det d. 1. januar 2019 nu et krav, som private virksomheden skal overholde.

Hvilket betyder at Datatilsynet dermed vil kunne holde tilsyn med om virksomheden overholder reglerne omkring håndtering af krypterede email.

Læs mere omkring emnet direkte på Datatilsynets hjemme side

Vi anvender selv digitalsignatur (medarbejdersignatur) i vores Outlook system – om denne løsning virker for jer kan vi umiddelbart ikke oplyse, men I kan læse mere omkring den løsning vi anvender herUforpligtende samtale:

Kontakt os allerede i dag uforpligtende på 9310 2032 og hør hvad du som virksomhed, skal have styr på for, at undgå sanktioner og /eller bøder.

GDPR-Ansvarlig påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. GDPR-Ansvarligs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har GDPR-Ansvarligs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt den gives.